Broj online korisnika: 3

Broj jedinstvenih posjeta: 7125

VANNASTAVNO OSOBLJE

Slika 84

Uzunić Admira

Direktorica škole

Jusić Muamer

Pomoćnik direktora

Mulić Mirjana

Saradnik za ekon.-finan. poslove

Milkunić Merima

Sekretar škole

Dedić Mirha

Referent za admin. poslove

Mehmedinović Alma

Pedagog-psiholog

Babović Maida

Bibliotekar

NASTAVNO OSOBLJE NA NEODREĐENO RADNO VRIJEME

mr.sci. Agić Sejfudin

Dipl.ing.el.teh.

Bajrić Mevlida

MA.elektrotehnike

Dadanović Naza

Prof.matematike

Dželilović Erdal

Dipl.ing.el.teh.

Halilčević Hasan

Dipl.ing.el.teh.

Ibrahimović Maida

Prof.historije

Kahrimanović Sabrina

Dipl.ing.el.teh.

Kurtić Sejdinović Lejla

Prof.B/H/S jezika i knjiž.

Mrkonjić Marinko

Prof.katoličke vjeronauke

Okić Muminović Selma

Dipl.ing.el.teh.

Planić Eldina

Dipl.ing.el.teh.

Sarhatlić Zuhra

Prof.matematike

dr.sci. Softić-Gasal Larisa

Prof.B/H/S jezika i knjiž.

Šekularac Mineta

Prof.matematike

Umljenović Siniša

Prof.TiZO

Arapčić Emina

Dipl.ing.el.teh.

Bećirović Azra

Prof.engleskog jezika

mr.sci. Dadanović Selmir

Prof.matematike

mr.sci. Ganić Edin

Prof.matematike

mr.sci. Halilović Muamer

Dipl.ing.el.teh.

Idrizović Lejla

Prof.B/H/S jezika i knjiž.

Kešetović Sabahudin

Bach.ing.el.teh.

Mandžukić Asmir

Dipl.ing.el.teh.

Mujačić Azra

Prof.engleskog jezika

Omerdić Jasmina

Dipl.ing.el.teh.

Sadiković Elsad

Dipl.ing.el.teh.

Sekulić Ademir

Prof. historije religija

mr.sci. Subašić Amela

Prof.fizike

Tokić Samir

Spec.str.inž.el.tehn.i rač.

Zahirović Melisa

Dipl.ing.el.teh.

Avdibegović Nevzeta

Prof.historije

Bećirović Enisa

Prof.matematike

Demirović Jasna

Prof.engleskog jezika

Hadžić Amir

Dipl.ing.el.teh.

Horozić Minina

Dipl.ing.el.teh.

Ikanović Emir

Bach.ing.el.teh.

Konjić Sabina

Dipl.ing.el.teh.

Mešković Emin

Dipl.ing.el.teh.

mr.sci. Mukić Emir

Prof.TiZO

Pejić Slađana

Dipl.ing.el.teh.

Sakić Azur

Prof.TiZO

Selić Muamer

Prof.fizike

Suman Selma

Prof.engleskog jezika

Tosumbegović Edita

Prof.njemačkog jezika

Zulfić Edin

Dipl.ing.el.teh.

Avdić Samira

Dipl.ecc.

Brčaninović Anela

Dipl.ecc.

Dizdarević Asja

Bach.ing.maš.

Hajdarević Maida

Dipl.ing.el.teh.

Husić Lejla

Prof.islamske vjeronauke

Jahić Adem

Dipl.ing.el.teh.

Kunosić Damir

mr.sci.Dipl.ing.el.teh.

Mišković Mirel

Dipl.ing.maš.

Nurkić Nihada

Prof.TiZO

Pirić Amra

MA.elektrotehnike

Saračević Salih

Dipl.ing.el.teh.

Selimović Amra

Prof.B/H/S jezika i knjiž.

Šabić Midheta

Bach.ing.el.teh.

Trakić Adina

Prof.hemije

NASTAVNO OSOBLJE NA ODREĐENO RADNO VRIJEME

Bašić Sabina

Dipl.ing.elektrotehnike

Djedović Suljkanović Emina

Dipl.soc.pedagog

Marinović Adela

Pedagog škole

Rožnjaković Mejrima

Prof.fizike

Užičanin Elvira

Prof.hemije

Bukvarević Medina

Prof.B/H/S jezika i knj./nast.isl.vj.

Begić Lejla

Bach.ing.elektrotehnike

Hodžić Lejla

Bach.ing.elektrotehnike

Okičić Amir

Bach.ing.mašinstva

Sakić Sadmir

Dipl.ing.mašinstva

Beganović Adna

Bach.ing.elektrotehnike

Ejubović Lejla

Bach.ing.elektrotehnike

Berbić Nermina

Prof. islamske vjeronauke

Ibrahimović Indira

Prof.demokrat i ljud. prava

Omerović Albina

Bach.ing.elektrotehnike

Samardžić Nermina

Bach.ing.elektrotehnike

Imamović Alisa

Bach.ing.elektrotehnike

Ibrić Medina

Bach.ing.elektrotehnike

Bristrić Medina

Bach.ing.el.teh.

Ismajlovski Aida

Prof.B/H/S jezika i knjiž.

Peštalić Dženita

Master računarstva i inf.

Stojak Radislav

Bach.ing.elektrotehnike

Lošić Ajla

Bach.ing.elektrotehnike

POMOĆNO-TEHNIČKO OSOBLJE

Musić Senad

Domar

Sinanović Šemsa

Higijeničar

Tobudić Delila

Higijeničar

Hajdarević Elvisa

Higijeničar

Smajlović Miralema

Higijeničar

Brčaninović Enida

Higijeničar

Salihović Mirsada

Higijeničar

Soljankić Tifa

Higijeničar

Selamović Samka

Higijeničar

Čaušević Ferzeta

Higijeničar
0 0
© 2024 etstuzla.skolatk.edu.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR