Broj online korisnika: 2

Broj jedinstvenih posjeta: 7123

Oglas za izbor učenika generacije 2023./2024.

 

03.05.2024 10:28
Slika
 
1. Odluka Nastavničkog vijeća, djel.broj: 05-1538-1/24 od 30.04.2024. godine o raspisivanju Oglasa za izbor učenika generacije za školsku 2023/2024. godinu  
2. Oglas za izbor učenika generacije za školsku 2023./2024. godinu, djelovodni broj: 05-1538-2/24 od 03.05.2024. godine
3. Pravilnik o utvrđivanju Kriterija i načinu izbora učenika generacije_(Sl.novine TK br.4/2013 od 29.04.2013.godine)
4. Obrazac_Prijava na Oglas za izbor učenika generacije za školsku 2023/2024.godinu.
0 0
© 2024 etstuzla.skolatk.edu.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR